ΡΟΔΕΛΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΡΟΔΕΛΕΣ

Η εταιρεία μας εισάγει τα εξής περικόχλια:DIN934, DIN985(Ασφαλείας), DIN 6934(Μούφες), DIN 6923(Φλαντζώτα), περικόχλια ίντζας.

Όλα τα περικόχλια είναι απαραίτητα προκειμένου να πετύχουμε την σύσφιξη όλων των τύπων της βίδας. Πχ. Τα DIN 934 χρησιμοποιούνται σε όλων των τύπων της βίδας προκειμένου να σφίγγουμε και να ξανασφίγγουμε με ευκολία. Τα DIN 985 ( ασφαλείας) χρησιμοποιούνται για να ασφαλίσουμε τη βίδα από τυχόν χαλαρώσεις. Τα DIN 6334(μούφες) είναι αναγκαία για την σύνθεση δύο ντιζών και της προέκτασης του. Τα DIN 6923(φλάτσας) τα χρησιμοποιούμε για να ασφαλίσουμε τις βίδες χωρίς πρόσθετη ροδέλα ‘η γκρύβερ. Τα παξιμάδια ίντσας είναι απλά και χρησιμοποιούνται σε όλες τις βίδες με εγγλέζικο παξιμάδι.